شماره حساب ها و پرداخت آنلاین

جهت پرداخت آنلاین بصورت آزاد میتوانید از طریق اطلاعات بانکی که مشخصات آن درج شده است یا از طریق درگاه آنلاین سایت اقدام کنید ، دقت داشته باشید در این نوع پرداخت باید از طریق تماس تلفنی به کارشناس فروش مربوطه اطلاع داده شود .

پرداخت

پرداخت

پرداخت بصورت آنلاین یا کارت به کارت

تومان